Galerie >> Makro >> Orchideje ČR a SR

Přehled našich a slovenských orchidejí, které se mi podařilo najít a vyfotit.

Střevíčník pantoflíček – Cypripedium calceolus (EN)

Smrkovník plazivý – Goodyera repens (CR)

Švihlík krutiklas – Spiranthes spiralis (CR)

Vemeníček zelený – Coeloglossum viride (EN)

Prstnatec český – Dactylorhiza bohemica (CR)

Prstnatec karpatský – Dactylorhiza carpatica (CR)

Prstnatec laponský – Dactylorhiza lapponica (CR)

Prstnatec Fuchsův pravý – Dactylorhiza fuchsii (VU)

Prstnatec Fuchsův Soóův – Dactylorhiza fuchsii subsp. soóana (CR)

Prstnatec Fuchsův chladnomilný – Dactylorhiza fuchsii subsp. sudetica (EN)

Prstnatec pleťový – Dactylorhiza incarnata (EN)

Prstnatec pleťový pozdní – Dactylorhiza incarnata subsp. serotina (CR)

Prstnatec plamatý pravý – Dactylorhiza maculata (CR)

Prstnatec plamatý sedmihradský – Dactylorhiza maculata subsp. transsilvanica (CR)

Prstnatec májový – Dactylorhiza majalis (VU)

Prstnatec májový rašelinný – Dactylorhiza majalis subsp. turfosa (CR)

Prstnatec bezový – Dactylorhiza sambucina (EN)

Prstnatec Traunsteinerův – Dactylorhiza traunsteineri (CR)

Pětiprstka žežulník – Gymnadenia conopsea (VU)

Pětiprstka hustokvětá – Gymnadenia densiflora (CR)

Jazýček jadranský – Himantoglossum adriaticum (CR)

Běloprstka bělavá – Pseudorchis albida (EN)

Hlavinka horská – Traunsteinera globosa (EN)

Vemeník dvoulistý – Platanthera bifolia (VU)

Vemeník zelenavý – Platanthera chlorantha (VU)

Rudohlávek jehlancový – Anacamptis pyramidalis (CR)

Tořič včelonosný – Ophrys apifera (CR)

Tořič čmelákovitý Holubyho – Ophrys holoserica subsp. holubyana (CR)

Tořič hmyzonosný – Ophrys insectifera (CR)

Tořič pavoukonosný – Ophrys sphegodes (CR)

Vstavač mužský pravý – Orchis mascula (CR) – Novinka

Vstavač mužský znamenaný – Orchis mascula subsp. signifera (EN)

Vstavač vojenský – Orchis militaris (EN)

Vstavač kukačka – Orchis morio (EN)

Vstavač bledý – Orchis pallens (EN)

Vstavač bahenní – Orchis palustris (CR)

Vstavač nachový – Orchis purpurea (EN)

Vstavač trojzubý – Orchis tridentata (CR)

Vstavač osmahlý letní – Orchis ustulata subsp. aestivalis (CR)

Vstavač osmahlý pravý – Orchis ustulata (CR)

Okrotice bílá – Cephalanthera damasonium (VU)

Okrotice dlouholistá – Cephalanthera longifolia (VU)

Okrotice červená – Cephalanthera rubra (EN)

Kruštík polabský – Epipactis albensis (EN)

Kruštík tmavočervený – Epipactis atrorubens (VU)

Kruštík Greuterův – Epipactis greuteri (EN)

Kruštík širolistý pravý – Epipactis helleborine (LR)

Kruštík širolistý oddálený – Epipactis helleborine subsp. orbicularis (CR)

Kruštík ostrokvětý – Epipactis leptochila (?)

Kruštík ostrokvětý přehlížený – Epipactis leptochila subsp. neglecta (CR)

Kruštík podhorský – Epipactis leutei (CR)

Kruštík drobnolistý – Epipactis microphylla (CR)

Kruštík moravský – Epipactis moravica (CR)

Kruštík růžkatý – Epipactis muelleri (EN)

Kruštík bahenní – Epipactis palustris (EN)

Kruštík pontický – Epipactis pontica (CR)

Kruštík příbuzný – Epipactis pseudopurpurata (CR)

Kruštík modrofialový – Epipactis purpurata (VU)

Kruštík Tallósův – Epipactis tallosii (CR)

Kruštík dlouholistý – Epipactis voethii (EN)

Hnědenec zvrhlý – Limodorum abortivum (CR)

Bradáček srdčitý – Listera cordata (CR)

Bradáček vejčitý – Listera ovata (-)

Hlístník hnízdák – Neottia nidus-avis (-)

Sklenobýl bezlistý – Epipogium aphyllum (CR)

Měkkyně bažinná – Hammarbya paludosa (CR)

Hlízovec Loeselův – Liparis loeselii (CR)

Měkčilka jednolistá – Malaxis monophyllos (CR)

Korálice trojklaná – Corallorhiza trifida (EN)

Kříženci :

Prstnatec X Braunův – Dactylorhiza X braunii (D. majalis X D. fuchsii)

Prstnatec X Dufftův – Dactylorhiza X dufftiana (D. majalis X D. traunsteineri)

Prstnatec X šumavský – Dactylorhiza X Silvae-gabretae (D. fuchsii X D. traunsteineri)

Prstnatec X Ruppertův – Dactylorhiza X ruppertii (D. majalis X D. sambucina)

Prstnatec X Šmitákův – Dactylorhiza X braunii nothosubsp. smitakii (D. fuchsii subsp. sooana X D. majalis)

Vstavač X Dietrichův – Orchis X dietrichiana (O. ustulata X O. tridentata)

Vstavač X Lorezův – Orchis X loreziana (O. pallens X O. mascula subsp. signifera)

Vstavač X zvrhlý – Orchis X hybrida (O. purpurea X O. militaris)

Vemeník X ? – Platanthera X hybrida (P. bifolia X P. chlorantha)

Zatím nezařazeno

Orchideje ze Slovenska, které se u nás buď nevyskytují, nebo jsou vyhynulé/nezvěstné:

Tořič ? – Ophrys X slavica (O. holoserica subsp. Holubyana X O. insectifera)

Tořič čmelákovitý pravý – Ophrys holoserica subsp. holoserica (CR)

Prstnatec bledožlutý – Dactylorhiza ochroleuca (CR)

Prstnatec pleťový krvavý – Dactylorhiza incarnata subsp. haematodes (CR)

Vstavač štěničný – Orchis coriophora (CR)

Vstavač Spitzelův – Orchis spitzelii (CR)

Jazýček Jankův – Himantoglossum jankae (CR)

Toříček jednohlízný – Herminium monorchis

Vstaváček alpinský – Chamorchis alpina

Kruštík Futákův – Epipactis futakii